EXERCISES. I.Be ready to discuss the following topics:
Обмен учебными материалами


EXERCISES. I.Be ready to discuss the following topics:1. The Ukrainian government.

2. The Ukrainian parliament.

3. Political Parties in Ukraine.

4. Court System.

II.

Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Elections to bodies of state power and bodies of local self-government are free and are held on the basis of universal, equal and direct suffrage, by secret ballot. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. An all-Ukrainian referendum is called on popular initiative on the request of no less than three million citizens of Ukraine who have the right to vote, on the condition that the signatures in favour of designating the referendum have been collected in no less than two-thirds of the oblasts, with no less than 100,000 signatures in each oblast. Відставка прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. A referendum shall not be permitted in regard to draft laws on issues of taxes, the budget and amnesty. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. The constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine consists of 450 National Deputies of Ukraine who are elected for a four-year term on the basis of universal, equal and direct suffrage, by secret ballot. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Regular elections to the Verkhovna Rada of Ukraine take place on the last Sunday of March of the fourth year of the term. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. National Deputies of Ukraine shall not have another representative mandate or be in the civil service. Конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін чотири роки. National Deputies of Ukraine shall not be held criminally liable, detained or arrested without the consent of the Verkhovna Rada. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Voting at the meetings of the Verkhovna Rada of Ukraine is performed by a National Deputy of Ukraine in person. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані або заарештовані. The President of Ukraine may terminate the authority of the Verkhovna Rada of Ukraine prior to the expiration of term, if within thirty days of a single regular session the plenary meetings fail to commence. Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата або перебувати на державній службі. If a law, during its repeat consideration, is again adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine by no less than two-thirds of its constitutional composition, the President of Ukraine is obliged to sign and to officially promulgate it within ten days. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. The President of Ukraine is the Chairman of the Council of National Security and Defence of Ukraine. Не допускається референдум щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. The resignation of the Prime Minister of Ukraine results in the resignation of the entire Cabinet of Ministers of Ukraine. Судді обіймають посади без певного терміну, за винятком суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше. Judicial proceedings are performed by the Constitutional Court of Ukraine and courts of general jurisdiction. Суддя Конституційного Суду України призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний термін. The Supreme Court of Ukraine is the highest judicial body in the system of courts of general jurisdiction. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Judges hold office for permanent terms, except judges of the Constitutional Court, and judges appointed to the office of judge for the first time. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. A judge of the Constitutional Court of Ukraine is appointed for nine years without the right of appointment to a repeat term. Якщо під час повторного розгляду закон буде знов прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів.III.

Render in English:

У сучасних територіально неоднорідних державах, до яких належить й Україна, політичні партії спроможні слугувати демократичним каналом зв'язку між територіальними спільнотами і державою, зменшувати вплив неформальних тіньових суб'єктів політики у політичних відносинах.

У демократичних країнах політичні партії належать до тих інститутів, що здатні зв’язувати суспільство і державу. Наявність політичних партій і позиції партійної системи у політичній системі також є важливим чинником у балансі інтересів у системах центральної і регіональної влади. Чим сильнішим є становище партійної системи у межах відповідної країни чи її адміністративної одиниці, тим сильніший вплив партій на здійснення політики.

Суспільні інтереси, які репрезентують політичні партії, є різними. З одного боку, партія може пропонувати комплексні стратегії розвитку для усієї держави та дбати про інтеграцію різних сегментів суспільства у межах єдиного цілого. З іншого – доволі поширеним явищем в Європі є створення партій, які представляють інтереси певних суспільних груп, чий захист та розвиток належить до пріоритетів політики держави.

IV.

Render in English:


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная